BIOG


Photo by Candy Gourlay


Ally Kennen grew up on a small, organic farm near Exmoor.

Before becoming an author, she had many jobs including working as an archaeologist, a classroom helper, a museum guard, a giant teddy bear and a singer and songwriter.
Her first novel BEAST, written during an MA in CreativeWriting at Bath Spa University and published in 2006 by Marion Lloyd Books, was shortlisted for the Booktrust Teenage Prize and the Carnegie Medal and won the 2007 Manchester Book Award. her second novel BERSERK won the North East Teenage Book Award and the Leicester Book of the Year Award 2008. BEDLAM is her third novel and was longlisted for the Carnegie Medal 2009
SPARKS, published in May 2010, has been longlisted for the 2010 Guardian Children's Fiction Prize. It is for readers aged 8/9 and above.
QUARRY, a teen chiller, was published in February 2011 and has been longlisted for the Carnegie Medal and the UKLA 2012
BULLET BOYS, a new teen thriller, was published in January 2102 and was also longlisted for The Guardian Children's Fiction Prize. Fact about BULLET BOYS, Ally nearly called it STRANGEWAYS instead. She still can't decide which title she likes best and it has been out for over a year!
MIDNIGHT PIRATES, set in Cornwall, is her new adventure story for readers age 9-16.
HOW TO SPEAK SPOOK (AND STAY ALIVE) is even newer.

Next book is due to be published Spring 2017
Ally lives in Somerset with her husband and four children.
https://www.amazon.co.uk/Beast-Ally-Kennen/dp/140713941X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1462271701&sr=1-1&keywords=beast+ally+kennen

No woman has ever beaten Ally in an arm wrestle. Yet.
7 comments:

Stefan Abramsson said...

Hi Ally Kennen! Have come to page 114 of your book in Sweden called Letter Lover by Nature & Culture in 2007, and translated out of a named Carla Wiberg. I was completely taken out of storryn and your aptitude to the story's credibility, I recognize what is in society in general. That you can get an idea transfer to Having been a teenage boy makes me question how you can live in one another's world when you are yourself a female writer. Should read the book in a few hours, then I come back with a little more meat on the bones so to speak. Out of curiosity, the name struck me via Google up your page and some pictures of yourself. In youth the book can I use a little bit out of your data to the real life of blah psychology and behavioral research to improve my knowledge & experience as a Construction Engineer where you have with young talent to work with. The book I was recommended to read out a Librarian "A" in Bromolla. As I was told that, on re-hearing ...

Sincerely
Stefan Abramsson
Solvesborg m.o. SWEDEN
---------------------------------
Hej Ally Kennen! Har kommit till sidan 114 i din bok som i Sverige kallas för Brev-vännen via Natur & Kultur 2007 och översatt utav en som heter Carla Wiberg. Jag blev väldigt tagen utav storryn och din fallenhet till berättelsens trovärdighet får Mig att känna igen vad som är i samhället i övrigt. Att du kan få en tanke-överföring till Att ha blivit en tonårs grabb får mig frågan till hur du kan leva in i ens annans värld när du är själv en kvinnlig författare. Ska läsa ut boken om några timmar, så får jag återkomma med lite mera kött på benen så att säga. Av ren nyfikenhet på namnet slog jag via google fram din sida och lite bilder på dig själv. I ungdomsboken kan jag själv använda mig lite utav dina uppgifter till i det verkliga livet på bla psykologi och beteendeforskningen för att bättra på mina kunskaper & erfarenheter som en Byggtekniker där man har med yngre förmågor att göra med. Boken blev jag rekommenderad att läsa utav en bibliotekarie "A" i Bromölla. Som sagt var så, på återhörande...

Med vänliga hälsningar
Stefan Abramsson
Sölvesborg m.o.
SVERIGE

Stefan Abramsson said...

Well - then! I read the book last night (16/6-13) and to be 50 years, so I appreciate your deep art and writing talents to tell some adventurous events / actions from the youth. To steal a truck at the age of around 15-16 years and pick of the load is probably the extremes of what can happen to some guys (and girls) with excess energy. I have studied (apart from what another found at that age), young people today and they are then very restless and want something going on all the time. With his finger which was parceled at the many different things they are up to. Even here in Sweden this've also been (myself have tried this at an easy pace) here and there. But someone decides to save and enjoy ski else's body is sick and perverted. Similarly, another in the construction industry and there exists including both tower cranes and scaffolding etc around the construction. Have yourself up in one of about 35 to 40 feet high, and with a wheelhouse, and self driven one of Lifting. Even been out on a 30 meter long arm and felt the vibrations when the wind blows, and even looked down towards the ground. When you feel small in context.

Sincerely SA/Sbg m.o. 1/2
-----------------------------
Jo - då! Jag läste ut boken igår kväll (16/6-13) och för Att vara 50 år, så uppskattar jag din djupa konst och skriv talang till att berätta några äventyrliga företeelser/handlingar ur ungdomen. Att sno en långtradare i den ålder runt 15-16 år och plocka av den på lasten är nog en ytterligheter på vad som kan hända vissa killar (och även tjejer) med överskottsenergi. Jag har studerat (bortsett från vad en annan hittade på i den åldern) dagens ungdomar och De är då mycket rastlösa och vill att det händer något hela tiden. I och med hans fingertopp som blev avstyckad vid de många olika saker de har för sig. Även här i Sverige har ju detta också förekommit (har själv provat på detta i lugnt tempo) här och var. Men att någon får för sig att spara och njuter utav annans kroppsdel är sjukt och perverst. Likaså är en annan inom byggbranschen och där förekommer bla både tornkranar och ställningar mm runt byggnationen. Har själv varit uppe i en på ca 35-40 meter hög, och med en styrhytt, och själv spakat en med olika lyft. Även varit ute på en 30 meters lång arm och känt vibrationerna när det blåser och även sett ner mot marken. Då känner man sig liten i sitt sammanhang.

Mvh SA/Sbg m.o. 1/2

Stefan Abramsson said...

A good description you did there on the one guy's incarceration, and also what happened in the situation where the other (guy & girl) arrived with the one guard for the evening / night, that guy's letter friend (the acquitted murderer). However it is clear when it comes to some kind of basic bullying, so it will be a re revenge with another activity (perhaps twice that what You have been The past). As said was an exciting reading that I took from page one to the last page (288) in a wonderful and touching story of a wildly youthful experiences to many different adventure of what comes in your way. I can recommend this book even to older people, so they learn what some cocky and energetic young children can find on the mischief. Hope that someone can make a movie about the content of the text [Your last name sounds too I come from Finland?] ...

Sincerely SA/Sbg m.o. 2/2
------------------------------
En bra beskrivning du gjorde där kring den ene killens inlåsning och likaså vad som hände i sitt situation då de andra (killen & tjejen) kom dit tillsammans med den som var vakt för kvällen/natten, dvs killens brev vän (den friade mördaren). Fast det är ju klart när det gäller någonform utav mobbning, så blir det en återhämd med annan verkan (kanske dubbelt upp mot vad Man själv har fått i dåtiden). Som sagt var en spännande genomläsning som tog Mig från sidan ett till sista sidan (288) i en underbar och gripande skildring på ett vilt ungdomsliv till många olika äventyr på vad som kommer i ens väg. Jag kan rekommendera denna bok även till äldre männiksor, så de lär sig vad vissa kaxiga och energiska unga barn kan hitta på för bus (jävelskap). Hoppas att någon kan göra en film om textens innehåll [Ditt efternamn låter för Mig komma från Finland?]...

Mvh SA/Sbg m.o. 2/2

Ally said...

Thanks for your comments, Stefan, I'm glad you enjoyed the book. Thanks for any recommendations!
To answer your question, one of the most interesting bits of writing, for me, is to imagine being someone else and conjure up a credible human. I find females are just as hard to write as males!

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
max den said...

Amazingpost

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.